தாய்மை

தாய்மை

நான் யார் உனக்கு?
நம் தம்மில் பந்தம் உண்டோ
நல்ல பரிச்சியம் உண்டோ
நாம் கண்டது உண்டோ

என் தாய்மொழி கூட
நீ அறிந்திடவில்லை
என் விலாசம் பற்றி
உனக்கு கவலையில்லை

உன் குரலை நான் கேட்டது -இதுவே முதல் முறை
உனக்கு பிடித்த உணவை சமைக்கிறேன்
எப்போது வருகிறாய் புசிப்பதற்கு என்றாயே?
தாய்மை தரணியின் உயிர்பு!

Continue Reading

அந்நியன்

When we were born,
everyone were strangers,
except mother..

அந்நியன்- Stranger
———-*———
உன்னை அந்நியன் என எங்ஙனம் கூறுவேன்
உனக்கும் எனக்கும் அறிமுகம் இல்லையாம்
இருளுக்கா ஒளியை அறிமுகம் செய்வது?
இருள் இல்லாமல் ஒளி எதற்கு!

உன்னை அந்நியன் என எங்ஙனம் கூறுவேன்
நீயும் நானும் பேசவே இல்லையாம்
மலரும் மதுவும் பேசவா வேண்டும்
மலரில்லையேல் மது ஏது?

உன்னை அந்நியன் என எங்ஙனம் கூறுவேன்
நீயும் நானும் சந்திப்பதே இல்லையாம்
அலையும் கரையும் சந்திக்கவா வேண்டும்
கரையில்லையேல் அலை ஏது?

இருளும் ஒளியும் போல
மலரும் மதுவும் போல
அலையும் கரையும் போல
சிந்தையும் செயலும் போல
என்னுள் நிறைந்தே இருக்கும்
உன்னை அந்நியன் என எங்ஙனம் கூறுவேன்

Continue Reading

தேவதை கதை

வா வசப்பட்டு கொள்வோம்
நித்திரை களைவோம்
நீண்ட நெடிய ஓர் இரவுபொழுதில் – பேசிக்கொள்ளட்டும்
உன்னை பற்றியே சிந்திக்கும் என் சிந்தையும்
என்னை பற்றியே அறியாத உன் சிந்தையும்

வா வாய்களை மூடி மெளனத்தை ரசிப்போம்
நம் இரு கைகளும் அந்த கால பேரம் பேசட்டும்
நான் என் விழிகளில் உன்னை சிறை எடுக்கிறேன்
நீ உன் கருவிழி கொண்டு என் சித்தம் தெளி

பால பருவத்தில் அரசன் கதை எல்லாம் அப்பாதான் சொல்வார்
நீ ஒரு அம்புலி கதை சொல்லேன்
தேவதை கதை சொல்லி நான் கேட்டதில்லை..

Continue Reading

அவளும் நானும்

அவளும் நானும்
ஆண்மையும் வீரமும்
இசையும் இனிமையும்
ஈகையும் தேவையும்
உழைப்பும் உயர்வும்
ஊடலும் காதலும்
எழுத்தும் பொருளும்
ஏற்றமும் இறைப்பும்
ஐயும் பெண்மையும்
ஒருமையும் தனிமையும்
ஓடமும் நதியும்
ஓளடதமும் பிணியும்
கம்பனும் கவியும்
மலையும் முகடும்
மடுவும் கரையும்
விடலையும் வேகமும்
முதுமையும் தளர்வும்
தமிழும் பழமையும்
நீயும் நானும் !

Continue Reading