தேவதை கதை

வா வசப்பட்டு கொள்வோம்
நித்திரை களைவோம்
நீண்ட நெடிய ஓர் இரவுபொழுதில் – பேசிக்கொள்ளட்டும்
உன்னை பற்றியே சிந்திக்கும் என் சிந்தையும்
என்னை பற்றியே அறியாத உன் சிந்தையும்

வா வாய்களை மூடி மெளனத்தை ரசிப்போம்
நம் இரு கைகளும் அந்த கால பேரம் பேசட்டும்
நான் என் விழிகளில் உன்னை சிறை எடுக்கிறேன்
நீ உன் கருவிழி கொண்டு என் சித்தம் தெளி

பால பருவத்தில் அரசன் கதை எல்லாம் அப்பாதான் சொல்வார்
நீ ஒரு அம்புலி கதை சொல்லேன்
தேவதை கதை சொல்லி நான் கேட்டதில்லை..

You may also like

3 Comments

  1. Sema ..
    நம் இரு கைகளும் அந்த கால பேரம் பேசட்டும்

    Arun
    Mannai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *